Mgr. Iva Hrušková

Absolvovala jsem fakulty psychosociální, obor psychoterapie a komunikace. Již před dokončením studia na fakultě fyzioterapie a ergoterapie v Plzni jsem začala pracovat na soukromém rehabilitačním pracovišti v Borovanech. Odtud mám cenné zkušenosti s klienty a jejich širokou škálou obtíží v rehabilitační oblasti.

Využívám následující fyzioterapeutické přístupy a metody:

· techniky měkkých tkání a mobilizace

· terapeutický koncept Bazální programy a podprogramy dle Jarmily Čápové

· práce s hlubokým stabilizačním systémem a správnou koordinací pohybu

· přístup dle Clary M. Heleny Lewitové

· terapii se základy metody Ludmily Mojžíšové

· terapii funkčních poruch dle prof. Lewita

· reflexní terapie

· baňkování

· fyzikální léčba

· funkční taping

· cvičení pro těhotné

· cvičení při skolióze

· a jiné.